Tag: cận thị ở trẻ em

Nguyên nhân phổ biến khiến tật cận thị ở nhiều trẻ em tăng mạnh

Hiện nay, tỷ  lệ trẻ em bị cận thị, loạn thị ngày càng gia tăng mạnh. Trong đó những đứa trẻ dưới 10 tuổi là những đối tượng có xu hướng cận thị mạnh nhất, đặc biệt là những trẻ em ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Có rất nhiều nguyên nhân khiến